תחומי התמחות

פרוייקטים ומכרזים בינלאומיים. 
 

חברתנו מתמחה בהחדרת חברות לרשימת הספקים ולרשימת המשתתפים אצל אותם גופים: פרטיים ,ציבוריים וממשלתיים בחו"ל העומדים בפני יציאה למכרז או בקשה להצעות מחיר

 

מטרתנו היא החדרת מוצרי הלקוח כחלק מדרישות המכרז וחלק מהמפרט הטכני העתידים להתפרסם ע"י הגוף בחו"ל וכך ליצור יתרון יחסי ללקוח


חברתנו פותחת לך דלתות לזכייה במכרזים ועורכת חיפוש ממוקד אחר מכרזים  ופרויקטים בינלאומיים מתאימים ללקוח תך מתן דגש על ההתאמה וסיכויי ההצלחה 

 

במהלך השנים צברנו,מאגרי מידע פנימיים וחיצוניים,קשרים ענפים וניסיון רב ופיתחנו מודל עבודה ייחודי שנבחן בהצלחה במצבים שונים ובתנאים שונים והוכיח שוב ושוב את יעילותו והצלחתו .שילוב כל אחד מהפרמטרים לגוף אחד הינו נכס החברה הבא לידי ביטוי בזכיות ובהצלחות של לקוחותינו

 

אנו מלווים את הלקוח בכל אחד מהשלבים משלב ההתקשרות בו מתקבלים דרישותיו לשווקים אליהם הוא רוצה לחדור ואפיון הפרויקטים המבוקשים, ניהול מו"מ , חתימת החוזה וליווי בהמשך לפי בקשת הלקוח. ההיכרות הקרובה עם הדרישות הבינלאומיות בשווקי חו"ל כולל הניסיון  מכרזים מורכבים ומגוונים הם חלק מיתרונות החברה

 

 

ייעוץ אסטרטגי
 
חברתנו מביאה חשיבה ייחודית וייצרתית לפתרון בעיות הלקוח, מטרתנו היא מציאת פיתרון יצרתי תוך ניתוח מעמיק של הסביבה העסקית, המתחרים ובניית טקטיקה ואסטרטגיה אשר יובילו את הלקוח  ליתרון על פני המתחרים או השגת המטרה
כל זה נעשה תוך כדי שינוי במבנה האירגוני האישי והתאמת שיטות העבודה והייצור לאסטרטגיה שיפורים אלו יובילו בסופו של דבר להורדת העלויות ולהגדלת התחרות
תכנון*
איסוף וניתוח המידע*
הגדרת כל אחת מהמשימות ותיכנונם*
בחירת טקטיקה*
תוכנית פעולה*
 
אנרגיה ירוקה
 
אנרגיה ירוקה היא כינוי כללי לכלל סוגי האנרגיה אשר אינם מזהמים את הסביבה טבעית. בשונה מתהליך ייצור של הפקת אנרגיה מפחם, דלק וגז טבעי
 
חברתנו מתמקדת בתחום האנרגיה הסולארית משלב התכנון ועד שלב ההתקנה.